Dzienniki Zadań

Taski są to dzienniki naszych postaci, które za pomocą wypisanych tam zadań, sprawdzają naszą znajomość i osiągnięcia z danego terenu. Za całkowite wypełnienie dziennika, otrzymuje się specjalne nagrody, często ułatwiające wiele rzeczy graczom. W grze zakładka do nich znajduje się u dołu ekranu, pod zieloną gwiazdką.

 

Explorer's ring 4   Lumbridge/Draynor
Ardougne cloak 4   Ardougne*
Falador shield 4   Falador*
Fremennik sea boots 4   Fremennik*
diary karamja gloves elite   Karamja*
seers headband 4   Seers' Village*
Varrock armour 4   Varrock*

 

only p2p


© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd