Bazy Danych

Bazy danych, to zbiory informacji na dany temat:

Stworzeń (RuneScape 2007)- (ich level, ilość życia, gdzie się znajdują, co pozostawiają po śmierci, itd.)
Przedmiotów - (ich specjalne właściwości, co dzięki nim możemy zrobić, skąd je wziąć, itd.) w trakcie przygotowywania.
NPC - Non-Player Character (co u nich możemy zrobić / otrzymać, do jakich zadań są potrzebni, itd.w trakcie przygotowywania.


potwory


© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd