Smithing


Smithing

Smithing jest umiejętnością, dzięki której możemy wyrabiać własne przedmioty ze sztabek. W Runescape istnieje 10 rodzajów sztabek. Do wytopienia sztabki potrzebujemy surowce, które możemy wykopać lub kupić od innych graczy. Wytapiamy je w specjalnych piecach, które oznaczone są na mapie znakiem .


Smelting

O tym, jaką sztabkę możemy wytopić, decyduje nasz Smithing level:

Sztabka Potrzebne surowce Potrzebny level Exp

Bronze bar
Copper ore
Tin ore
1smithing 6.2

Blurite bar*
Blurite ore 8smithing 8

Iron bar**
Iron ore 15smithing 12.5

Elemental bar***
Elemental ore
4 Coal
20smithing 7.5

Silver bar
Silver ore 20smithing 13.7

Steel bar
Iron ore
2 Coal
30smithing 17.5

Gold bar
Gold ore 40smithing 22.5

Mithril bar
Mithril ore
4 Coal
50smithing 30

Adamantite bar
Adamantite ore
6 Coal
70smithing 37.5

Runite bar
Runite ore
8 Coal
85smithing 50


* Blurite bar może byc wytapiany po ukończeniu The Knight's Sword.
** Przy wytapianiu iron istnieje 50% szans na jej wytopienie
*** Elemental bar może być wytapiany po ukończeniu Elemental Workshop I.

Wytapianie sztabek:
Jeżeli mamy już potrzebną ilość surowców w plecaku, udajemy się do pieca i klikamy na niego lewym przyciskiem myszy. Wyświetla nam się menu:


Teraz wybieramy sztabkę, którą chcemy wytapiać i jej ilość.
Sztabki możemy wytapiać również za pomocą magii. Potrzebny jest nam 43 level Magic, żeby móc używać zaklęcia 'Superheat item'

Wykuwanie przedmiotow:
Wykuwać przedmioty możemy z 7 sztabek ( Bronze, Blurite, Iron, Steel, Mithril, Adamant, Rune ). Do wykuwania przedmiotów potrzebny jest nam młotek i kowadło. Młotek (hammer) możemy kupić w General Store. Kowadła zaznaczone są na mapie znakiem . Gdy mamy sztabkę metalu, młotek i jesteśmy przy kowadle, klikamy na sztabkę, a następnie na kowadło. Wyświetli się nam tablica z przedmiotami, jakie możemy wykuć. Oczywiście każdy przedmiot wymaga określonego levelu.


© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd